Elementor #804

Privacyreglement ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent. 1.2.  Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke Read more…