Geweldloze Communicatie

Geweldloze Communicatie is helder communiceren wat je nodig hebt én willen horen waar het de ander om gaat. Het is een proces en methodiek die jou ondersteunt om met meer balans en vitaliteit in harmonie te leven.

Training

Wist je dat 80% van de conflicten ontstaat doordat mensen zich niet gehoord voelen. Het is dus belangrijk zó te communiceren dat jij jouw boodschap helder kunt overbrengen EN dat je de ander ook écht hoort. In een training geweldloze communicatie leer je dat.

Begeleiding

Je hoeft het niet alleen te doen. Als je ondersteuning nodig hebt gaan we samen onderzoeken hoe jij met meer succes en begrip kunt communiceren. De sessies kunnen op een locatie naar keuze plaatsvinden.

Maatwerk

Ik verzorg trainingen en workshops die passen bij de ontwikkelingsbehoeften van uw organisatie. Bijvoorbeeld: Een effectieve en transparante communicatie. Resultaatgerichte én relatiegerichte samenwerking. Beter begrip voor het gedrag van anderen. Medewerkers die hun verantwoordelijkheid nemen

Deelnemers aan het woord

Wat is geweldloze communicatie?

Hoe we communiceren heeft invloed op de kwaliteit van onze relaties en ons leven. Als we bijvoorbeeld iemand (ook onszelf) bekritiseren, ergens van beschuldigen of dwingen roept dit eerder verzet op dan begrip. Als we op een verbindende manier willen communiceren vraagt dat om een andere aanpak. De Amerikaanse psycholoog Marshall B.Rosenberg heeft hiervoor Geweldloze Communicatie ontwikkeld waarin hij vragen als ‘wat leeft er?’ en ‘wat heb je nodig? centraal stelt.

Geweldloze Communicatie is zeggen wat we willen én horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van empathie waarmee we streven naar een samenwerking vanuit vertrouwen. Het is een manier van communiceren die statische generalisaties in ons taalgebruik wil vermijden en focust op wat er nu leeft in een ieder van ons.

Doel van geweldloze communicatie:

  • bewustwording van ons denken, voelen en handelen;
  • bijdragen aan begrip, samenwerking en respect in relaties;
  • bijdragen aan (innerlijke)vrede.

“De intentie van geweldloze communicatie is om een zodanige verbinding te creëren die leidt tot (h)erkenning en begrip van ieders behoeften en waarden”

Marshall B. Rosenberg
(1934-2015)

Hou me op de hoogte

Twee keer per jaar ontvang je een nieuwsbrief.

De trainer(s) zijn gecertificeerd door de internationale Center for Nonviolent Communication. www.cnvc.org

De aangeboden trainingen voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.(CRKBO)